مسئول سازماندهی منابع

 • تصویر
  محمود حق پرست
  مسئول سازماندهی منابع
   
  05632202143
   

بخش سازماندهی منابع

این بخش متشکل از دو واحد زیر است:

 • فهرست نویسی و رده بندی فارسی و لاتین
 • آماده سازی.

 سازماندهی و طبقه بندی و فهرست نویسی کتب فارسی و لاتین براساس روش طبقه بندی LC با استفاده از آخرین فناروی ­های اطلاعاتی مانند لوح ­های فشرده و اینترنت از فعالیت­ های این بخش است. استفاده ازپایگاه کتابشناسی کتابخانه و مرکز اسناد ملی جمهوری اسلامی ایران  و همچنین کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه ملی بریتانیا و فهرستگان­های کتابخانه ­های ملی و دانشگاهی سایر کشورها از دیگر فعالیت ­های این بخش محسوب می شود. تمامی منابع چاپی و غیر چاپی مورد نیاز در این بخش فراهم شده است، تا با استفاده از آنها منابع تهیه شده به نحو مطلوب فهرست نویسی و طبقه بندی شوند.